Puriene Ingrida
Mūsų interviu

Mūsų tikslas – tęsti pradėtus darbus ir ...

Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

 „AAM aktualijų“ pokalbis su Lietuvos auditorių rūmų prezidente auditore Ingrida PŪRIENE – Lietuvos auditorių rūmai mini savo veiklos 20-metį. Kokia buvo pradžia?– Taip, tikroji Lietuvos auditorių rūmų (LAR) įregistravimo diena – vasario 22-oji, ir tai atsitiko ...

Naujausiame numeryje


Puriene Ingrida

Mūsų tikslas – tęsti pradėtus darbus ir tradicijas, ...

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

 „AAM aktualijų“ pokalbis su Lietuvos auditorių rūmų prezidente auditore Ingrida PŪRIENE – Lietuvos auditorių rūmai mini savo veiklos 20-metį. Kokia buvo pradžia?– Taip, tikroji Lietuvos auditorių rūmų (LAR) ...

Montvidas Martynas

Nekilnojamojo turto mokestis: naujovės, lengvatos, mokėtojai

2020-02-25 Nr. 8 (1064)
Martynas MONTVIDAS
Mokesčių specialistas

 Tam tikri mokesčiai pagal jų objektą gali būti priskirti turto mokesčiams. Tai – mokesčiai, kurių skiriamasis bruožas yra tai, kad jų dydis iš esmės nepriklauso nuo to, ar asmens turimas turtas jam sukuria ...

Vertinimai

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Vainienė:„Turime leisti verslui klysti, bet verslas turi žinoti kiekvienos klaidos kainą.“

Primins apie pareigą pateikti finansines ataskaitas. Sprendė, kada negalioja sveikatos draudimas. Studentai galės ...

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

Primins apie pareigą pateikti finansines ataskaitasRegistrų centras šiemet primins juridinių asmenų vadovams apie pareigą pateikti 2019 m. finansines ataskaitas. Praėjusiais metais tokius priminimus siuntė ...

Santariene Rasa

Maržinė sąskaita ir pajamų apmokestinimo ypatumai (2)

2020-02-25 Nr. 8 (1064)
Rasa ŠANTARIENĖ
Mokesčių specialistė

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1063) Maržinėje sąskaitoje gaunamų dividendų apmokestinimo ypatumaiGaunamų dividendų iš užsienio apmokestinimo ypatumaiVadovaujantis PMĮ 35 str. 1 dalies nuostatomis, Lietuvos ...

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki vasario 25 d.Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) (D, M)1.1. Pateikiama 2020 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 ...

Atsargos, dotacijos, žalos atlyginimas

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

Kada ilgalaikis materialusis turtas perkeliamas į atsargas?Ilgalaikis materialusis turtas į atsargų sąskaitą perkeliamas tą datą, nuo kurios turtas nenaudojamas įmonės veikloje ir atitinka visus 12-ojo verslo ...

Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose, papildomų funkcijų vykdymo

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

1. Tuo atveju, kai darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ir savivaldybių biudžetinėje įstaigoje, finansuojamoje iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo ...

Janaviciene Lina

Išmokų priskyrimo prie sąnaudų straipsnių ir kiti ...

2020-02-25 Nr. 8 (1064)
Lina JANAVIČIENĖ
Apskaitos specialistė

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1063) 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimaiNuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ naujai redakcijai:detaliau ir aiškiau reglamentuojamos išlaidų rūšys, ...

Pajamų mokesčio mokėjimas 2020 m.

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, ...


Pasikeitė prekybos turgavietėse reikalavimai

Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Nuo kovo 2 d. turgaviečių prekeiviai privalo pildyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) išduodamą apskaitos žurnalą – vietoje iki šiol pildytų trijų, reikia pildyti tik vieną. Tai daryti privalės visi turgavietės prekiautojai, prekiaujantys šviežia mėsa, mėsos gaminiais, paukštiena, paukštienos ...


Dėl VMI prie FM viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VA-14 „Dėl Cigarečių inventorizavimo taisyklių“ pakeitimo

Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. įsigalios VMI prie FM viršininko 2020 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. VA-17 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VA -14 „Dėl Cigarečių ...


Istorinis Lietuvos pasiekimas – pirmą kartą šaliai suteiktas A+ kredito reitingas

Pirmadienis, 2020 m. vasario 24 d.

Lietuva užkopė į istorines kredito reitingų aukštumas – pirmą kartą istorijoje mūsų šaliai buvo suteiktas A+ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Tokį įvertinimą Lietuvai suteikusi tarptautinė kredito reitingų agentūra „Standard & Poor’s“ pažymi spartų ir subalansuotą šalies ekonomikos augimą bei tvirtą fiskalinę ...


Studentai galės gauti nedarbo išmokas, o vyresni nei 45 metų – subsidijas ir paramą darbo vietos steigimui

Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 20 d.

Vyriausybė nutarė iki 6 mėnesių mokėti subsidijas darbdaviams, įdarbinantiems vyresnius nei 45 metų amžiaus bedarbius, arba teikti vienkartinę 18,8 tūkst. eurų paramą tokio amžiaus asmeniui, jeigu jis pirmą kartą steigia sau darbo vietą labai mažoje įmonėje. Tai numatyta Užimtumo įstatymo ...


„AAM aktualijų“ prenumerata

Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

„AAM aktualijų“  2020 m. prenumerata – komplektas (laikraštis + el. versija) – už laikraščio kainą (96 Eur)!Prenumeratos kaina:Laikraščio 96 EurKomplekto (laikraštis+elektroninė versija) 96 EURElektroninės versijos 72 Eur2020 m. metiniai „AAM aktualijų“ prenumeratoriai gaus dovanų.Kas šimtasis laikraščio prenumeratorius gaus nemokamą elektroninės versijos prenumeratą, o komplekto ir elektroninės versijos prenumeratorius ...


Dėl avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos formos ir taisyklių patvirtinimo

Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Atsižvelgiant į Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 383, 402, 562 straipsniais įstatymą Nr. XIII-2694, pagal kurį nuo 2020 m. kredito įstaigos turi deklaruoti ir mokėti ...


Atkreipkite dėmesį

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki vasario 25 d.Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) (D, M)1.1. Pateikiama 2020 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės ...


Klausėte – atsakome

Pašalpos: kas, kokio dydžio ir kokiais atvejais jas gali gauti

2020-02-18 Nr. 7 (1063)

 Savaitraščio skaitytojai pageidauja paaiškinimų pašalpų skyrimo, jų įforminimo ir mokėjimo bei apmokestinimo klausimais. Ar gali būti mokamos pašalpos mažas pajamas gaunančioms šeimoms? Tai aktualu ir valstybės tarnautojams bei statutiniams pareigūnams. Pirmiausia, pašalpos pagal jų mokėjimo tikslą, tvarką ir šaltinius yra kelių ...


Informuoja VMI

Pakeistas Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas

2020-02-04 Nr. 5 (1061)

2019-12-23 Nr. (32.42-31-1E) RM-37821 Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2599 (toliau – LLMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymas), o 2019 m. gruodžio 10 d. – Loterijų ir ...


Specialisto komentaras

Nekilnojamojo turto mokestis: naujovės, lengvatos, mokėtojai

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

 Tam tikri mokesčiai pagal jų objektą gali būti priskirti turto mokesčiams. Tai – mokesčiai, kurių skiriamasis bruožas yra tai, kad jų dydis iš esmės nepriklauso nuo to, ar asmens turimas turtas jam sukuria naudą, ar ne, kadangi prievolė mokėti mokestį ...


Jūsų pageidavimu

Ar dažnai Lietuvos gyventojai serga?

2020-02-18 Nr. 7 (1063)

Skaitytojai teiraujasi, ar tikrai Lietuvos gyventojai serga labai dažnai? Kiek dienų per metus mokama ligos išmoka?Kokios yra ligos, vaiko priežiūros atostogų išmokos? Atsakymus į šiuos klausimus pateikiu mano sudarytose lentelėse su trumpais komentarais. Išvadas galite pasidaryti patys. NedarbingumasMetaiNedarbingumo pažymėjimai (tūkst.)20152 889,220163 ...


Teisininko priimamasis

Pranešimai Juridinių asmenų registrui

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

 Kiek teko susidurti praktikoje, bendrovių vadovai atsainiai vertina pranešimus Juridinių asmenų registrui dėl tam tikrų įvykių bendrovėje, pvz., bendrovės vadovo pasikeitimo, akcijų perleidimo ir pan. Tačiau nepranešimas apie tokius įvykius gali sukelti bendrovei rimtas teisines pasekmes ir atsiranda pagrindas vadovui ...


„AAM aktualijų“ ekspresas

„AAM aktualijų“ ekspresas

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosE. SĄSKAITA03367 2020 02 14FM Nr. 1K-41 2020 02 13Dėl 2012 09 06 įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo ...


Aiškina VMI

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (6)

2019-12-17 Nr. 47-48 (1055-1056)

Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (1050) 5.7. Kokios prievolės atsiranda pelno nesiekiančioms organizacijoms, gaunančioms paramą?Tais atvejais, kai pelno nesiekianti organizacija, kaip paramos gavėjas, pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, turintis teisę teikti labdarą, gauna prekes kaip paramą ir įsipareigoja šias prekes sunaudoti ...


Savaitės kronika

Primins apie pareigą pateikti finansines ataskaitas. Sprendė, kada negalioja sveikatos draudimas. Studentai galės gauti nedarbo išmokas, o vyresni nei 45 m. – paramą darbo vietai steigti…

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

Primins apie pareigą pateikti finansines ataskaitasRegistrų centras šiemet primins juridinių asmenų vadovams apie pareigą pateikti 2019 m. finansines ataskaitas. Praėjusiais metais tokius priminimus siuntė vėluojančioms atsiskaityti įmonėms ir organizacijoms. Vadovams taip pat bus pateikta glausta informacija apie finansinių ataskaitų teikimo ...


Valiutų kursai

Valiutų kursai 2020-02-17 – 2020-02-23

2020-02-25 Nr. 8 (1064)

valiutų kursai 2020-02-17 – 2020-02-23