Jei turite problemų naudojantis šiuo puslapiu, galite skambinti: (8 5) 210 71 93
Sareikiene Gelmine
Klausėte – atsakome

Eksploatuoti netinkamų automobilių supirkėjams

Antradienis, 2016 m. spalio 25 d. Gelminė ŠAREIKIENĖ Mokesčių specialistė

 Kokius apskaitos dokumentus turi išrašyti įmonė, superkanti eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – tvarkytoja) iš fizinių arba juridinių asmenų? Tvarkytoja supirktas netinkamas naudoti transporto priemones ardys ir parduos dalimis.Tvarkytojo mokestinio ...

Naujausiame numeryje


Sareikiene Gelmine

Eksploatuoti netinkamų automobilių supirkėjams

2016-10-25 Nr. 40 (904)
Gelminė ŠAREIKIENĖ
Mokesčių specialistė

 Kokius apskaitos dokumentus turi išrašyti įmonė, superkanti eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – tvarkytoja) iš fizinių arba juridinių asmenų? Tvarkytoja supirktas netinkamas naudoti transporto ...

Ūkininko ūkio veiklos apskaita: ateities perspektyvos

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Danutė ZINKEVIČIENĖ,Neringa STONČIUVIENĖAleksandro Stulginskio universitetas Šiuo metu ūkininkai ir gyventojai, kurie, neįregistravę ūkininko ūkio, verčiasi individualia žemės ūkio veikla, pasirinkę buhalterinę ...

Budvytiene Ilona

Apibrėžta mokestinė aplinka – tiltas į sėkmingą ...

2016-10-25 Nr. 40 (904)
Ilona BUDVYTIENĖ
Centrinės projektų valdymo agentūros
Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertė

 Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (toliau – VPSP) Lietuvoje jau daugiau kaip šimtmetį yra žinomas bendradarbiavimo būdas, kuris iš privataus partnerio reikalauja finansinių, technologinių ir vadybinių ...

Vertinimai

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Seimo narys profesorius Povilas Gylys:„Aš esu už tai, kad nuo minimalios algos iš viso nebūtų mokami mokesčiai.“

Artėja žemės mokesčio mokėjimo metas. Seimui pristatytas 2017 m. valstybės biudžeto projektas. Seimui pristatytas ...

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Artėja žemės mokesčio mokėjimo metasĮmonės ir gyventojai žemės mokestį už 2016 m. privalo sumokėti iki lapkričio 15 d. Seimui pristatytas 2017 m. valstybės biudžeto projektasFinansų ministrė Rasa Budbergytė ...

Vinauskiene Dalia

Buhalteris profesionalas

2016-10-25 Nr. 40 (904)
Dalia VINAUSKIENĖ
Atestuota auditorė

 Buhalterinės apskaitos įstatymas (BAĮ) numato, kad buhalteris profesionalas – asmuo, kuris yra Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės ...

Dėl muitinės procedūros

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Automobilio, importuoto iš trečiosios šalies, pirkimo sandoris sudarytas ES šalyje narėje. Kaip įsitikinti, ar toje ES šalyje jam buvo įforminta importo procedūra ir sumokėti nustatyti mokesčiai? Kas atsakingas, jeigu ...

Bilkstyte Ruta

Papildomo mokymo veiklos apmokestinimas GPM (2)

2016-10-25 Nr. 40 (904)
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

 Pabaiga. Pradžia Nr. 39 (903)Papildomo mokymo veikla įregistravus individualią veiklą pagal pažymąGyventojas, norėdamas vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, turi ją įregistruoti pateikdamas Fizinio asmens ...

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2016-10-25 Nr. 40 (904)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki spalio 25 d.1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M)1.1. Pateikiama 2016 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. ...

Sodra

Jei dirbate individualiai

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Kada savarankiškai dirbantys asmenys laikomi apdraustaisiais?Gaunantieji pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio ...


Finansų ministerija pasiūlė, kur investuoti naujojo laikotarpio tarptautinės finansinės paramos lėšas

Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.

Finansų ministerija pateikė preliminarius pasiūlymus dėl sričių, į kurias būtų tikslingiausia investuoti naujojo, 2014–2021 metų, laikotarpio Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšas.Minėtu laikotarpiu mūsų šaliai skirta 117 mln. eurų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšų. Finansų ...


Atminties“ neturinčių taksometrų registravimas VMI – iki spalio 30 d.

Antradienis, 2016 m. spalio 25 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) primena taksi paslaugų teikėjams, turintiems seno tipo taksometrus, atitinkančius iki 2006 m. spalio 30 d. taikytinas taisykles, kad po 2016 m.  spalio 30 d. šie taksometrai nebus naujai registruojami ar perregistruojami ...


Dėl Pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 d., 12 str. 8 p., 17 str. 1 d. ir 31 str. 1 d. 3 p. komentarų pakeitimo

Pirmadienis, 2016 m. spalio 24 d.

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 p., VMI nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir siekdama suvienodinti ...


Pritarta mažesniam PVM tarifui

Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 20 d.

Seimas po svarstymo pritarė Seimo narės Irenos Šiaulienės parengtam Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui Nr. XIIP-4788, kuriuo siūloma iki 2017 m. birželio 1 d. pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui.Šiuo metu įstatyme nustatyta, kad lengvatinis 9 ...


Seimui pristatytas 2017 m. valstybės biudžeto projektas

Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 20 d.

Finansų ministrė Rasa Budbergytė Seimui pristatė 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr. XIIP-4790, kuriuo siūloma patvirtinti daugiau nei 8,476  mlrd. eurų sieksiančias valstybės biudžeto pajamas ir daugiau kaip 9,059 mlrd. eurų išlaidas (asignavimai viršija pajamas 583,4 mln. ...


Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Trečiadienis, 2016 m. spalio 19 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 str. 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderino su Finansų ministerija (Finansų ministerijos 2016-09-27 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1618660)-6K-1606717).Komentaras skelbiamas ...


Atkreipkite dėmesį

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2016-10-25 Nr. 40 (904)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki spalio 25 d.1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M)1.1. Pateikiama 2016 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės ...


Klausėte – atsakome

Eksploatuoti netinkamų automobilių supirkėjams

2016-10-25 Nr. 40 (904)

 Kokius apskaitos dokumentus turi išrašyti įmonė, superkanti eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – tvarkytoja) iš fizinių arba juridinių asmenų? Tvarkytoja supirktas netinkamas naudoti transporto priemones ardys ir parduos dalimis.Tvarkytojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) ...


Informuoja VMI

Dėl naujų teisės aktų įsigaliojimo

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Nr. (32.44-31-3E) RM-28270 2016-10-13 2016 m. spalio 13 d. įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-126 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 235 ...


Jūsų pageidavimu

Kiek uždirba pasaulio gyventojai ir kiek socialinių mokesčių moka?

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Laikraščio skaitytojai prašo papasakoti, kiek uždirba pasaulio gyventojai ir kokius socialinius mokesčius moka. Ar tikrai Lietuvoje socialiniai mokesčiai dideli, lyginant su kitomis ES valstybėmis?Turbūt daugiausia uždirba Pie­tų Korėjos gyventojai. Jų mėnesio atlyginimas siekia 3,22 mln. vonų (1 vonas lygus 0,0008 Eur). ...


Specialisto komentaras

Ūkininko ūkio veiklos apskaita: ateities perspektyvos

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Danutė ZINKEVIČIENĖ,Neringa STONČIUVIENĖAleksandro Stulginskio universitetas Šiuo metu ūkininkai ir gyventojai, kurie, neįregistravę ūkininko ūkio, verčiasi individualia žemės ūkio veikla, pasirinkę buhalterinę apskaitą tvarkyti dvejybinio įrašo būdu ir sudaryti finansines ataskaitas, vadovaujasi apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo metodika, patvirtinta LR žemės ūkio ...


Konsultuoja specialistai

Papildomo mokymo veiklos apmokestinimas GPM (2)

2016-10-25 Nr. 40 (904)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 39 (903)Papildomo mokymo veikla įregistravus individualią veiklą pagal pažymąGyventojas, norėdamas vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, turi ją įregistruoti pateikdamas Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą (toliau – REG812 forma). REG812 forma turi būti ...


Aktualia tema

Naujoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms (2)

2016-08-23 Nr. 32 (896)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (895)   Atskirai reikėtų pakalbėti apie pasikeitusį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirstymą. 8-ojoje eilutėje „Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos“ reikia rodyti investicijų į visų įmonių grupei priklausančių įmonių ...


Teisininko priimamasis

Vidutinio darbo užmokesčio garantavimas darbuotojui

2016-10-25 Nr. 40 (904)

 Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams garantuojamas įstatymų, kolektyvinių arba darbo sutarčių nustatytais atvejais. 1. Kai ekstremaliais atvejais perkėlus darbuotoją į kitą darbą sumažėja jo darbo užmokestis. Darbdavys, pagal DK 121 str. 1 dalį, turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į ...


Aiškina VMI

0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose (3)

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (902) 5. Tiekimas DAP/DDP/DAT ES valstybė narė sąlygomis, kai pirkėjas perparduoda prekes ne pagal trikampės prekybos schemąTiekimo schema:Tiekėjas DAP/DAT/DDP Kitos valstybės narės AAPS sąlygomis tiekia Prekę Pirkėjui.Prekę iš Lietuvos AAPS į Kitos valstybės narės AAPS gabena Tiekėjas ...


„AAM aktualijų“ ekspresas

„AAM aktualijų“ ekspresas

2016-10-25 Nr. 40 (904)

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVISUOME­NINIAI TARĖJAI25101 2016-10-13LRS Nr. XII-2667 2016-10-11Dėl Visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose koncepcijos patvirtinimoLRS 2012 12 13 nutarimas Nr. XII-51.PENSIJŲ SKYRIMAS25147 2016-10-14VSDFV Nr. V-529 2016-10-14Dėl ...