Ignotiene Indre
Specialisto komentaras

Komercinių ginčų nagrinėjimo ypatumai Europos ...

Antradienis, 2018 m. kovo 13 d. Indrė IGNOTIENĖ Mokesčių specialistė

 Prieš aptardama mediacijos procedūros taikymo ypatumus tarptautinėje teisėje, priminsiu, kas yra mediacija. Mediacija (taikinamasis tarpininkavimas) – greitas, ekonomiškai efektyvus neteisminis ginčų sprendimų būdas. Mediacijos procedūra panaši į derybas, tačiau ...

Naujausiame numeryje


Ignotiene Indre

Komercinių ginčų nagrinėjimo ypatumai Europos ...

2018-03-13 Nr. 10 (970)
Indrė IGNOTIENĖ
Mokesčių specialistė

 Prieš aptardama mediacijos procedūros taikymo ypatumus tarptautinėje teisėje, priminsiu, kas yra mediacija. Mediacija (taikinamasis tarpininkavimas) – greitas, ekonomiškai efektyvus neteisminis ginčų sprendimų ...

Sareikiene Gelmine

Kaip apmokestinamas žemdirbių gautas pelnas?

2018-03-13 Nr. 10 (970)
Gelminė ŠAREIKIENĖ
Mokesčių specialistė

 KlausimasKaip apmokestinamos įmonių ir kooperatinių bendrovių, vykdančių žemės ūkio veiklą, 2018 m. apmokestinamasis pelnas? AtsakymasNuo 2018 m. mokestinio laikotarpio susiaurinta pelno mokesčio lengvatos, ...

Vertinimai

2018-03-13 Nr. 10 (970)

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė:„Miglotos ir neparengtos mokesčių reformos trikdo tiek gyventojus, tiek užsienio investuotojus. Mano pozicija yra labai aiški: nereikia gadinti to, kas veikia, ir ...

Optimizuojamas Vyriausybės atstovų tarnybų darbas. Registrų centras ragina atsakingai teikti metines finansines ...

2018-03-13 Nr. 10 (970)

Optimizuojamas Vyriausybės atstovų tarnybų darbasVyriausybė teikia Seimui teisės aktų pataisas, kuriose siūloma 10 Vyriausybės atstovų tarnybų sujungti į vieną įstaigą. Konsolidavus tarnybų finansų apskaitą, atpigtų ...

Baniene Vilija2

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir finansinių ataskaitų ...

2018-03-13 Nr. 10 (970)
Vilija BANIENĖ
UAB „Botasta“ partnerė,
auditorė

 Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (969) Tai, kad maža įmonė pasirinko teikti „pilną“ balanso formą, visiškai nereiškia, kad ji turi rengti visas penkias ataskaitas pagal vidutinėms įmonėms taikomus reikalavimus. Kad ...

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2018-03-13 Nr. 10 (970)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki kovo 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio ...

Lakis Vaclovas

Įmonės įvaizdžio valdymo technologijų teigiamybės ir pavojai

2018-03-13 Nr. 10 (970)
Prof. habil. dr. Vaclovas LAKIS
Vilniaus universiteto
Apskaitos ir audito katedros profesorius

 Informacinėje visuomenėje teisinga, patikima ir naudinga informacija yra raktas į sėkmę ir progresą. Įmonės ilgą laiką apie savo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus informuodavo išorės ...

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką

2018-03-13 Nr. 10 (970)

Nr. (18.18-31-1 E)RM-5442 2018-02-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ...

Janukeviciene Irina

Dėl terminuotos darbo sutarties ypatumų

2018-03-13 Nr. 10 (970)
Irina JANUKEVIČIENĖ
Valstybinės darbo inspekcijos
Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėja

 Darbo teisiniuose santykiuose pasitaiko atvejų, kai darbuotojas reikalingas tik tam tikram laiko tarpui arba konkrečiam darbui atlikti. Tiek pagal senąjį Darbo kodeksą (DK), tiek ir dabar, tam tikrais atvejais ...

Dėl teisės akto pakeitimo

2018-03-13 Nr. 10 (970)

Nr. (32.44-31-3)-RM-4103 2018-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. VA-8 „Dėl Valstybinės ...


Pajūrio statybų bendrovėje – atlyginimai vokeliuose

Penktadienis, 2018 m. kovo 16 d.

Palangoje veikianti statybų bendrovė, kurios direktorius Moldovos pilietis, įtariama, dirbantiems savo kraštiečiams dalį atlyginimo mokėjo neoficialiai. Tai išsiaiškino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai.Pirminiais tyrimo duomenimis, 2016 metais įsteigtoje bendrovėje dirbo apie 20 statybininkų. Porą metų veikianti ...


Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio komentaro

Penktadienis, 2018 m. kovo 16 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad nauja redakcija išdėstytas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio 2 ir 4 dalių komentaras.Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-03-09 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1E)RM-8028.Šaltinis: VMI


Dėl 2017 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos

Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 15 d.

VMI prie FM paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2017 metais gyventojų gautos palūkanos. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. vasario 2 d. rašte Nr. (18.18-31-1 E) RM-3831.Šaltinis: VMI


Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos viršijo planuotąsias

Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 15 d.

Finansų ministerijos duomenimis, šių metų sausį – vasarį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 2,3 proc. (30,6 mln. eurų) daugiau nei prognozuota ir 7,2 proc. (89,9 mln. eurų) daugiau nei pernai tą patį laikotarpį. Bendros biudžetų sausio – vasario ...


Tariamasi dėl bazinio paslaugų paketo šeimai

Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų atstovų susitikime diskutuota paslaugų, reikalingų šeimai sėkmingai funkcionuoti ir išvengti krizinių situacijų, klausimais bei tartasi dėl bazinio paslaugų paketo šeimai.Šeimos stiprinimo įstatyme įtvirtintas bazinis paslaugų paketas šeimai ...


ECOFIN – dėmesys mokesčių skaidrumui

Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d.

Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje daug diskusijų sulaukė kovos su mokesčių vengimu klausimai.„Pritariu EK pasiūlymui efektyviau kovoti su mokesčių vengimu, didinant skaidrumą šioje srityje. Svarbu yra gerinti mokesčių administratorių bendradarbiavimą ir keistis tarpusavyje informacija ...


Atkreipkite dėmesį

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2018-03-13 Nr. 10 (970)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki kovo 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G ...


Klausėte – atsakome

Kaip apmokestinamas žemdirbių gautas pelnas?

2018-03-13 Nr. 10 (970)

 KlausimasKaip apmokestinamos įmonių ir kooperatinių bendrovių, vykdančių žemės ūkio veiklą, 2018 m. apmokestinamasis pelnas? AtsakymasNuo 2018 m. mokestinio laikotarpio susiaurinta pelno mokesčio lengvatos, reglamentuotos LR Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 5 str. 6 dalyje, taikymo apimtis, t. y., pagal 2017 m. gruodžio 7 d. Pelno mokesčio ...


Informuoja VMI

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką

2018-03-13 Nr. 10 (970)

Nr. (18.18-31-1 E)RM-5442 2018-02-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2017 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną ...


Specialisto komentaras

Komercinių ginčų nagrinėjimo ypatumai Europos Sąjungoje. 2. Mediacijos procedūra

2018-03-13 Nr. 10 (970)

 Prieš aptardama mediacijos procedūros taikymo ypatumus tarptautinėje teisėje, priminsiu, kas yra mediacija. Mediacija (taikinamasis tarpininkavimas) – greitas, ekonomiškai efektyvus neteisminis ginčų sprendimų būdas. Mediacijos procedūra panaši į derybas, tačiau skiriasi tuo, kad šalims pasirinkus šį ginčų sprendimo būdą, dalyvauja trečiasis ...


Jūsų pageidavimu

Vertiname dotacijas

2018-03-13 Nr. 10 (970)

 Sudarydama finansines ataskaitas, įmonė turėtų įvertinti, ar tinkamai užregistruotos dotacijos, ar įmonė įvykdė visas dotacijos teikėjo sąlygas, ar dotacijos ar jos dalies nereikės grąžinti.Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:1. Su turtu susijusios dotacijos. ...


Konsultuoja specialistai

Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimas

2018-03-06 Nr. 9 (969)

 2014–2017 m. neturėjusios prievolės indeksuoti išmokų, nuo 2018 m. vasario 1 d. visos įmonės, atliekančios periodinių išmokų išskaitas iš darbuotojų atlyginimų, privalės šias išmokas indeksuoti LR Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos ...


Teisininko priimamasis

Dėl terminuotos darbo sutarties ypatumų

2018-03-13 Nr. 10 (970)

 Darbo teisiniuose santykiuose pasitaiko atvejų, kai darbuotojas reikalingas tik tam tikram laiko tarpui arba konkrečiam darbui atlikti. Tiek pagal senąjį Darbo kodeksą (DK), tiek ir dabar, tam tikrais atvejais leidžiami terminuoti darbo santykiai, tačiau jų reglamentavimas gerokai pasikeitė.Nebeliko griežto draudimo ...


Aiškina VMI

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2018 m.

2018-03-06 Nr. 9 (969)

Nr. (18.18-31-1E) RM-5402 2018-02-15 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad iki 2018 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) privalo deklaruoti turtą ir gautas pajamas. I. DĖL TURTO DEKLARAVIMOKurie gyventojai privalo deklaruoti ...


„AAM aktualijų“ ekspresas

„AAM aktualijų“ ekspresas

2018-03-13 Nr. 10 (970)

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEKILNO­JAMOJO TURTO KADASTRAS2817 2018 02 23ŽŪM Nr. 3D-96 2018 02 20Dėl 2002 12 30 įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir ...


Savaitės kronika

Optimizuojamas Vyriausybės atstovų tarnybų darbas. Registrų centras ragina atsakingai teikti metines finansines ataskaitas. Dešimtims tūkstančių dirbančiųjų darbdaviai užtikrino saugesnę ateitį…

2018-03-13 Nr. 10 (970)

Optimizuojamas Vyriausybės atstovų tarnybų darbasVyriausybė teikia Seimui teisės aktų pataisas, kuriose siūloma 10 Vyriausybės atstovų tarnybų sujungti į vieną įstaigą. Konsolidavus tarnybų finansų apskaitą, atpigtų pačių tarnybų išlaikymas. Projekte siūloma nustatyti, kad Vyriausybės atstovas būtų skiriamas į pareigas 4 m. ...