Kokie vienetai gali taikyti lengvatinį mokesčio tarifą? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (1214)  Vienetams (IĮ), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (IĮ) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio …

Dėl 2004-05-05 įsakymo Nr. VA-87 pakeitimo

2023-07-31 Nr. R-2980 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2023 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. VA-52 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. …

Dėl maksimalių dienpinigių dydžių

2023-07-21 Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-27035 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 504 („Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo“) pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. …

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1213) Nustatant mokesčio bazę, pajamomis nelaikomos (į pajamas neįtraukiamos):24.1. pardavimo PVM;24.2. apskaitoje registruojamos pajamų sumos tais atvejais, kai nurašomos per didelės įvairių apskaitoje formuojamų atidėjinių sąnaudoms sumos, jei tie atidėjiniai pagal PMĮ nuostatas nepriskiriami leidžiamiems atskaitymams;24.3. PMĮ …

Ar yra nudėvimas / amortizuojamas MTEP veikloje sukurtas turtas?

Registracijos numeris KM3179Atsižvelgiant į tai, kad MTEP veikloje, sukuriant turtą, MTEP darbų sąnaudos jau yra tris kartus atskaitomos iš pajamų, todėl šis turtas, pradėjus jį naudoti ekonominėje veikloje pajamų uždirbimui, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nenudėvimas / neamortizuojamas, t. y. iš šio …

Dėl darbo sutarties nutraukimo, esant svarbioms priežastims

  Praktikoje neretai susiduriama su situacijomis, kai darbuotojas priverstas išeiti iš darbo, kadangi nebegali dirbti dėl pablogėjusios sveikatos. Žmonės kartais domisi, ar dėl bet kurio sveikatos sutrikimo galima nutraukti darbo sutartį, ar tai galbūt turėtų būti profesinė liga; ar turi būti …

Vyriausybė pritarė Seimo narių siūlymams neleisti fiziniams asmenims automatiškai įgyti paramos gavėjo statusą

Devyni Seimo nariai pateikė siūlymą atsisakyti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nuostatų, pagal kurias fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremalią situaciją ir šalinant jos padarinius, automatiškai įgyja paramos gavėjo …

2023 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 14690 2023 07 17Nr. 559 2023 07 12Vyriausybės nutarimas dėl 2003 01 28 nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLIGOS IR MOTINYSTĖS SOC. DRAUDIMO IŠMOKOS14608 2023 07 14LRV Nr. 547 2023 07 10Dėl 2001 01 25 nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės …

Darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1213) Atostoginių skaičiavimas, kai darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu, t. y. 3 paskutinius mėnesius, ar ilgiau nedirbo ir neturėjo uždarbioPavyzdžiui, darbuotojo kasmetinės atostogos prasideda rugpjūčio 7 d. Prieš tai jis sirgo 5 mėnesius – iki rugpjūčio 1 d. Tokiu atveju darbuotojo VDU, kuris turi būti …

Alytaus buhalterius jungia nuoširdi bendrystė

Džiaugiamės gražia ir šilta Lietuvos vasara. Daugelis išvyko atostogauti prie jūros, ežerų, į savo sodybas, kiti keliauja po užsienio šalis. Vieni buhalteriai dirba, kiti – atostogauja. Alytaus regiono buhalterių asociacijos nariai grįžo iš labai smagios, turiningos ir įspūdingos tradicinės vasaros kelionės. …

Emigracija prieškario ir tarpukario Lietuvoje

Šarūnas SUBATAVIČIUS Prieškario Lietuvoje emigracija taip pat buvo didelė problema – vien 1920–1940 m. svetur išvyko apie 100 tūkst. Lietuvos gyventojų. Emigruodavo tikrai daug lietuvių, tik skirtumas tas, kad nemažai jų ir sugrįždavo – reemigracija siekė apie 20 proc.Nors Rusijos imperijoje valstiečiams emigruoti nebuvo galima, …

Kaleidoskopas

Rugpjūčio 9 d. – Tarptautinė tautos diena.Sukanka 426 m., kai 1597 m. Aukštadvaris gavo miestelio teises.Sukanka 81 m., kai 1942 m. gimė Kovo 11-osios Akto signataras Jurgis Jurgelis.Sukanka 72 m., kai 1951 m. gimė Kovo 11-osios Akto signataras Vytenis Povilas …

Pakalbėkime apie kompetenciją

Žodis kompetencija (competentia), išvertus iš lotynų kalbos, reiškia priklausomybę pagal teisę. Tikslesnį ir paprastesnį šio žodžio išaiškinimą galima rasti „Kanceliarinės kalbos patarimuose“: kompetencija yra asmens, institucijos tam tikros srities sugebėjimai arba įgaliojimai tą sritį tvarkyti. Šį žodį vartojame kalbėdami apie …

Ukrainietis, tris kartus išvengęs mirties, matęs veterinaro išprotėjimą ir karvių kanibalizmą, prakeikė okupantus

Eldoradas BUTRIMASSpecialiai iš Gusarivkos, Ukraina Nuo Bachmuto 80 kilometrų nutolęs Gusarivkos kaimelis okupacijoje išbuvo tik tris savaites, tačiau jo gyventojai patyrė tokių žiaurumų, kad net dabar pasakodami persižegnoja. Dauguma kaimelio žmonių iki karo dirbo modernioje žemės ūkio bendrovėje „Gusarivka“, turėjusioje naujas …

Sudoku

sudoku

Dividendai, išmokėti turtu

  SituacijaĮmonė nuosavybės teise yra įsigijusi butą, kuris nenaudojamas įmonės veikloje. Įmonės vienintelis akcininkas gyventojas priėmė sprendimą vietoje dividendų pasiimti nenaudojamą įmonės veikloje butą. KlausimasAr galima išmokėti skirtus dividendus, atiduodant akcininkui nekilnojamąjį turtą (butą)? SprendimasTeisės aktuose nėra draudimo įmonei savo akcininkui dividendus mokėti …