Vertinimai

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė:„Mokesčiai turi būti teisingi. Tie, kurie uždirba daug, turi prisidėti solidariai prie valstybės funkcionavimo.“

Vyriausybė pakeitė dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką. Vyriausybė patvirtino naujus notarinių veiksmų įkainius. Seimas reglamentavo baudžiamąją atsakomybę už šiurkščius aplinkosauginius pažeidimus…

Vyriausybė pakeitė dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 504 Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Papildytas ir aiškiau išdėstytas dienpinigių …

Kaip geriau tvarkyti šeimos ūkių apskaitą?

  Žemės ūkio vystymo pagrindas yra šeimos ūkių (ŠŪ) išlaikymas ir stiprinimas. Pastaraisiais dešimtmečiais ŠŪ skaičius Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje (ES) mažėjo. Siekiant atkurti šiuos ūkius ir skatinti jų plėtrą, be kita ko, svarbu racionaliai tvarkyti ŠŪ veiklos apskaitą ir …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2023-07-20DeklaruotiPVM sąskaitų faktūrų registras (i.SAF)MokestisPridėtinės vertės mokestisMokestinis laikotarpis2023-06-01 – 2023-06-30Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), jie privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti visų išrašomų ir …

Mokesčių administratoriaus įpareigojantys sprendimai:
ką svarbu žinoti (IV)

  Straipsnyje pateikiami svarbiausi dalykai, ką būtina žinoti, kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) dėl būsimojo sandorio įpareigojančio sprendimo. Įpareigojančių sprendimų pavyzdžiai: neigiamas sprendimasSiekiant geriau suprasti mokesčių teisės aktus, reguliuojančius įpareigojančių sprendimų taisykles, straipsnyje panagrinėkime kelis įpareigojančių sprendimų (žinoma, teorinius) pavyzdžius, kada …

Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos (I)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjama, kokias teises ir pareigas turi mokesčių mokėtojas santykiuose su mokesčių administratoriumi. Apie teisesSpaudoje neretai nagrinėjamos mokestinių ginčų, įvairių praktikos atvejų situacijos, analizė, pateikiami vertinimai. Tačiau kyla labai aktualus klausimas – kokias teises ir pareigas turi mokesčių mokėtojas, kai susiduria …

Platformų operatorių duomenų teikimas VMI

Registracijos numeris KM3170AspektasKomentarasKas yra DAC7?DAC7 yra Tarybos direktyva (ES) 2021/514, pagal kurią skaitmeninių platformų operatoriai kartą per metus turi teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) duomenis apie platformoje veikiančių pardavėjų gautas pajamas, apskaičiuotus mokesčius ar komisinius.Kas yra platforma?Platforma – programinė įranga, …

Dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo ir apskaitos standartų pavadinimų

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymui (2021‑11‑23 Nr. XIV‑680, įsigaliojo 2022‑05‑01) ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimui Nr. XIV-681 (2021‑11‑23 Nr. XIV-681, įsigaliojo 2022‑05‑01), pasikeitė ne tik įstatymų pavadinimai: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas tapo Lietuvos Respublikos finansinės …

Dėl nemokamų atostogų limitų

  Darbo kodeksas (DK), be kita ko, reglamentuoja darbuotojo poilsio laiką. Pagrindinis laikotarpis, per kurį darbuotojas turi pailsėti ir atgauti darbingumą, yra kasmetinės mokamos atostogos. Beje, dėl įvairių priežasčių ar gyvenimo aplinkybių darbuotojams kartais neužtenka darbdavio suteikiamų ir įstatymo reglamentuojamų atostogų, …

Dėl savivaldybės tarybos narių pajamų apmokestinimo

2023 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2053 (TAR, 2023-06-22, Nr. 12415; toliau – VSĮ), kuris aktualus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo aspektu.2023 m. …

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1213) Pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis, kai paslaugos arba darbai yra atlikti. Paslaugų ar darbų atlikimo faktai įforminami paslaugų suteikimo (darbų atlikimo) sutartyse nustatytais dokumentais.Su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis statybos sutartimis susijusių pajamų ir sąnaudų pripažinimo, apskaitos ir …

Kas, kokiu atveju ir kaip gali pateikti pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą?

Registracijos numeris KM3183 Pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą gali pateikti šie pelno nesiekiantys vienetai, kai jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos:• bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) …

Bus atliktas ekspertinis mokesčių reformos vertinimas

Seimas po pateikimo pritarė mokesčių sistemos pertvarkos paketui. Pagrindiniu komitetu svarstyti mokesčių sistemos pakeitimus buvo paskirtas Seimo Biudžeto ir finansų komitetas. Tolesnis svarstymas numatytas Seimo rudens sesijoje.Tačiau netikėtai Seimo pavasario sesijos pabaigoje 47 Seimo opozicijos atstovai kreipėsi į Biudžeto ir finansų …

Darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1213) Išmokėtų premijų ir skatinamųjų išmokų įskaičiavimo į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį pavyzdys:1) Įmonės darbuotojas išeina kasmetinių atostogų 2023 m. liepos mėnesį. Pagal galiojančią vidutinio darbo užmokesčio (VDU) apskaičiavimo tvarką jo vidutinio darbo dienos (valandos) užmokesčio skaičiuojamasis laikotarpis – …

Individualios veiklos pajamos pripažintos turto pardavimo pajamomis

Mokestinių ginčų komisija (MGK) pristato pirmąjį pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su virtualios valiutos pardavimu. Pasibaigęs mokestinis ginčas parodė, kad individualią turto pardavimo veiklą įregistravęs gyventojas, įvertinus faktines aplinkybes, gali būti pripažintas ne individualios veiklos vykdytoju. Tokiu atveju gyventojo gautos virtualių …

Siūloma atsisakyti 1 ir 2 euro centų monetų, tačiau kilo neaiškumų

Seimas po pateikimo pritarė Lietuvos banko inicijuotam Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo papildymo projektui, kuriuo siūloma atsisakyti 1 ir 2 euro centų monetų, atsiskaitant grynaisiais pinigais, ir taikyti atsiskaitymų už prekes grynaisiais pinigais apvalinimą.Siūloma nustatyti, kad fiziniam asmeniui, atsiskaitant grynaisiais …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuo­jama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUKCIONAI10998 2023 06 05TM Nr. 1R-202 2023 06 02Dėl Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklių patvirtinimoNotariato įstatymo 20-3 str. 6 dalis.TARPTAUTINĖS SANKCIOS11059 2023 …

Kaleidoskopas

Liepos 19 d.Sukanka 64 m., kai 1959 m. pradėta Kauno hidroelektrinės statyba. Užtvenkus Nemuną ties Pažaisliu, pradėjo formuotis Kauno marios.Sukanka 66 m., kai 1957 m. mirė rašytoja Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė, pasirašinėjusi Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Liepos 20 d. – Tarptautinė šachmatų diena, Perkūno, …